czwartek, 10 marca 2016

Właściwości białka

Białko jest podstawowym materiałem budulcowym naszego organizmu i jest obecne w wielu pokarmach. Jednakże tak naprawdę wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest białko i jakie posiada ono właściwości. My w tym miejscu chcemy skupić się na właściwościach, jakie posiada białko. Przede wszystkim musimy wskazać w tym miejscu na taką właściwość jak brak konkretnej temperatury topnienia. Jeśli więc ogrzewamy białko w roztworze, dochodzi do zjawiska denaturacji. Czym ona jest? W wyniku tego procesu dochodzi do nieodwracalnej zmiany w strukturze białka, a tym samym musimy wskazać na to, że białko nieodwracalnie traci swoje właściwości po ogrzaniu, staje się nieaktywne biologicznie. Takie związki stają się rozpuszczalne w wodzie.

Białka rozpuszczalne w wodzie

W tym miejscu chcemy wspomnieć o białkach, które nie są rozpuszczalne w wodzie. Są to białka, których nazwa brzmi fibryralne. Z takim rodzajem białka możemy się zetknąć między innymi w ludzkich ścięgnach czy też w ludzkiej skórze. Mówiąc o rozpuszczalności białek, należy wskazać na to, że niektóre z nich mogą rozpuszczać się w substancjach zasadowych, a niektóre w substancjach kwaśnych. Co wpływa na ich rozpuszczalność? Przede wszystkim musimy w tym miejscu wskazać na ilość soli nieorganicznych w roztworze. Mała ilość soli powoduje, że rozpuszczalność danego białka jest większa.

Białko elementem budującym

Białka są bardzo ważnym elementem budującym nasz organizm i wiele jego składników. My oczywiście nie musimy wiedzieć, jakimi cechami charakteryzuje się białko, nie musimy wiedzieć, jaka jest ich rozpuszczalność i czy są one rozpuszczalne. Jednakże musimy zadbać o to, aby białko było dostarczane do naszego organizmu każdego dnia bez wyjątku. Jest ono, bowiem konieczne dla każdego z nas, abyśmy mogli mówić o normalnym funkcjonowaniu, abyśmy mogli mówić o zachowaniu dobrego zdrowia i abyśmy mogli cieszyć się bardzo dobrym samopoczuciem każdego dnia. Ważne jest dostarczenie dobrej, jakości, pełnowartościowego białka, gdyż nie o każdym możemy w ten sposób powiedzieć, a jest to bardzo istotne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz